Αρχή

Το Ε.Κ.Π.Α. ιδρύθηκε το 1837 και μπορείτε να δείτε ένα σύντομο ιστορικό του εδώ. Ο ιστοχώρος αυτός περιέχει διάφορα στοιχεία από την ιστορία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) μέσω του Χρονολογίου.

Το Χρονολόγιο αρχίζει με την ίδρυση του Πανεπιστημίου και τελειώνει με την ψήφιση του μεταρρυθμιστικού νόμου το 1932. Η περίοδος αυτή υποδιαιρείται σε τρεις μικρότερες, με βάση τις αλλαγές στη θεσμική του οργάνωση: 1837-1862, 1862-1911 και 1911-1932. Το Χρονολόγιο δομείται ανά ακαδημαϊκό έτος και με βάση τους Πρυτανικούς Λόγους που εκφωνήθηκαν κατά τις τελετές ανάληψης των καθηκόντων από τον εκάστοτε Πρύτανη και τη Λογοδοσία του στο τέλος της ετήσιας θητείας του.
Μέσα από την παρουσίαση του Χρονολογίου έχει πραγματοποιηθεί διασύνδεση με το πλούσιο ψηφιοποιημένο υλικό τόσο του Ιστορικού Αρχείου όσο και του Μουσείου Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α.

Οι Διαδραστικές Εφαρμογές προσφέρουν μια πιο ζωντανή εμπερία μέσω της αλληλεπίδρασης με γρίφους και παιχνίδια σχετικά με την ιστορία του Πανεπιστημίου.